Prace wykończeniowe w pomieszczeniu basenu Villa Collis