Prace budowlane przy budowie stadionu – Hotel Arłamów