wyznacz trasę dojazdu

lokalizacja GPS: N41° 0′ 5.532″ E22° 26′19.453″

Skontaktuj się z nami

Mariusz Wojtowicz - SCANPOL-BUD
Właściciel firmy: Mariusz Wojtowicz
Stara Bircza 71, 37-740 , Bircza
PODKARPACKIE, Polska
NIP: 795-17-29-135
REGON: 650223969

Biuro: +48 698 651 437
Mariusz Wojtowicz: +48 535 828 500

Data rozpoczęcia działalności: 1992-01-28

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych
Firma oferuje: budownictwo,  roboty budowlane,  budowanie domów,

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD):
41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podklasa ta obejmuje:
– wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
– jednorodzinnych,
– wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
– wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
– budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
– budynki szpitali, szkół i biurowe,
– hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
– budynki lotnisk,
– kryte obiekty sportowe,
– garaże parkingowe, włączając podziemne,
– budynki magazynowe,
– budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
– montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym
miejscu,
– przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.
podklasa ta nie obejmuje:
– wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków,
sklasyfikowanego w 4299z,
– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami
budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 711.